Mesafeli Satış Sözleşmesi

Konu: İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın (Pasta Yıldızı Pastacılık Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.), SİPARİŞ VEREN (Kullanıcı olarak anılacak)'e satışını yaptığı, ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik" hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

1. Satıcı Bilgileri

Unvanı : Pasta Yıldızı (bundan böyle "Pasta Yıldızı Pastacılık Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti." olarak anılacaktır)


Adresi : Şeker Mh. Şefikcan Cd. Uzunyol Sk. No :5/A


Telefon : +905306129888


E-mail : bilgi@pastayildizi.com.tr


Pasta Yıldızı, www.pastayildizi.com.tr marka ve adresinin sahibidir. Bu sözleşmede "www.pastayildizi.com.tr" tabiri hukuki sorumluluk ve tüzel kişilik anlamında Pasta Yıldızı Pastacılık Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.'ni ifade etmektedir.


2. Yürürlük

www.pastayildizi.com.tr üyeliği için, Kayıt Formu'nun eksiksiz doldurulması ve www.pastayildizi.com.tr üyelik sözleşmesi hükümlerine uyulacağını kabul ve taahhüt edilmelidir. Bu sözleşme Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak sipariş verdiği andan itibaren taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girmiş olduğu kabul edilir.


3. www.pastayildizi.com.tr üyelik sistemi 

www.pastayildizi.com.tr üyesi, kendi belirleyeceği bir 'kullanıcı adı' ve 'şifre'ye sahip olacaktır. 'Kullanıcı adı' tamamen üyeye özel olup, aynı 'kullanıcı adı' iki farklı üyeye verilmemektedir. 'Şifre' sadece kullanıcı tarafından bilinmektedir. Site kullanıcısı istediği zaman şifresini yenisiyle değiştirebilir. Yeni şifre'nin seçimi ve 3ncü şahıslardan korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğu altındadır. www.pastayildizi.com.tr, şifre kullanımından doğacak sorunlardan sorumlu değildir. www.pastayildizi.com.tr kullanıcıyı sadece kendi bölgesinde olan ve kullanıcıya fayda sağlayacağı yenilik ve promosyonlardan e-posta yolu ile haberdar eder. www.pastayildizi.com.tr, Kullanıcı bilgisini kesinlikle üçüncü şahıs ya da şirketlerle paylaşmaz. Kullanıcının www.pastayildizi.com.tr üyeliği gerektiren hizmetlerden faydalanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini siteye girmesi gereklidir.


4. Kullanıcı yükümlülükleri 


www.pastayildizi.com.tr hizmetlerinden yararlandığı sırada, Kullanıcı kayıt formunda belirttiği bilgilerin doğru olduğunu ve bunların hatalı veya noksan olmasından doğabilecek zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olacağını, bu hallerde üyeliğinin sonlandırılacağını, Yine Kullanıcı, www.pastayildizi.com.tr tarafından sunulan hizmet ve yazılımlara ait telif hakkının www.pastayildizi.com.tr'a ait olduğunu, bu alanda kullanılan yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp dağıtmayacağını, www.pastayildizi.com.tr hizmetlerini kullandığında oluşan şahsi fikir, ifade ve düşüncelerin, www.pastayildizi.com.tr'e eklediği dosyaların, görsellerin ve verdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve www.pastayildizi.com.tr'in bu dosya, görsel ve ifadelerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, Hizmetlerden faydalanıldığı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan www.pastayildizi.com.tr'in sorumlu tutulmayacağını, www.pastayildizi.com.tr'de verilen hizmetlere www.pastayildizi.com.tr tarafından belirtilmiş olan şekil dışında ve yetkisiz olarak ulaşmamayı ve siteye ait yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda www.pastayildizi.com.tr'in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları karşılamayı, www.pastayildizi.com.tr'deki üye verilerinin yetkisiz kişilerce kullanılmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü www.pastayildizi.com.tr'un sorumlu olmayacağını, ahlak dışı, tehdit edici, aşağılayıcı, düşmanca, ırkçı, TC yasalarına ve beynelmilel anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, siteye eklenecek yazışma, konu başlıklarının, rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,


Sitedeki diğer kullanıcıları rahatsız etmemeyi, diğer kullanıcıların hizmetleri kullanmasını etkilememesi, kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, tehdit edici, aşağılayıcı, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı görsel, materyal ya da bilgileri yayımlamamayı, dağıtmamayı, reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,


www.pastayildizi.com.tr'deki diğer kullanıcıların bilgisayarındaki yazılıma zarar verecek bilgi, virüs veya benzeri kötü niyetli programlar göndermemeyi, www.pastayildizi.com.tr servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, çöküşler, bilgi kaybı ve diğer zararların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, hizmetin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı www.pastayildizi.com.tr'den tazminat istememeyi, www.pastayildizi.com.tr'den izin almadan www.pastayildizi.com.tr hizmetlerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, www.pastayildizi.com.tr'in, istediği zaman veya daimi olarak tüm sistem bilgilerini izleyebileceğini, kurallara aykırı davranıldığı takdirde www.pastayildizi.com.tr'in gerekli müdahalelerde bulunma, üye ve üyeleri hizmet ve servis dışına çıkarma ve üyeliklerine son verilebileceğini, www.pastayildizi.com.tr'in, kendi satış ve pazarlama sistemini ticari amaçla kullanabileceğini, kanunlara aykırı olan bilgileri postalamamayı, virüs içeren postaları dağıtmamayı, başkalarına ait olan kişisel bilgileri kaydetmemeyi, kötü amaçla kullanmamayı, 'Kullanıcı' adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olacağını, 'Kullanıcı' ürün teslim edilmeden önce kendisine bildirilmiş olan ücreti ödemek zorunda olduğunu, ücret ödenmemiş ise ürünün kendisine teslim edilmeyebileceğini, ya da ürünün bir başka şahıs tarafından teslim alınması durumunda www.pastayildizi.com.tr'e ürünü teslim alan kişinin "ürünü ilgili kişiye teslim edilebileceğine dair" ibraz edebilecek belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, ilgili belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş ve iptal edildiğini, kabul ve taahhüt eder.


5. www.pastayildizi.com.tr'e verilen yetkiler 


www.pastayildizi.com.tr istediği zaman sistemin çalışmasını geçici bir süre veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre veya tamamen durdurulmasından, www.pastayildizi.com.tr'in kullanıcılarına veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. 'Kullanıcı' tarafından seçilen kullanıcı adı ve şifresi www.pastayildizi.com.tr tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. 


www.pastayildizi.com.tr, müşteri bilgi sayfasının tüm alanları doldurmuş olsa bile ya da müşterilerinin şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını kendisine uygun gördüğü durumlarda süresiz engelleyebilir. www.pastayildizi.com.tr, verdiği hizmetlerinin güvenli, zamanında ve kusursuz olarak sunulacağını, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların güvenilir ve doğru olduğunu, hizmet kalitesinin tüm beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez. www.pastayildizi.com.tr üyelerin hizmetlerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların ve mesajları istediği aralıklarla silme ve yedekleme yetkisindedir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı www.pastayildizi.com.tr sorumlu tutulmayacaktır.


www.pastayildizi.com.tr internet sitesinde teşhir ettiği ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez. www.pastayildizi.com.tr'in satışları, stoklarıyla sınırlıdır. www.pastayildizi.com.tr stokta tükenen ürünlerin teslimatını yapmayabilir.


www.pastayildizi.com.tr kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. 


www.pastayildizi.com.tr kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği yazılım, tasarım, bilgi, belge, grafik, vb. eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde www.pastayildizi.com.tr tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, www.pastayildizi.com.tr'den hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir. www.pastayildizi.com.tr'de satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde www.pastayildizi.com.tr bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.

www.pastayildizi.com.tr, üyenin başka internet sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden www.pastayildizi.com.tr'un sorumlu olmadığını kabul eder. www.pastayildizi.com.tr, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla bu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.


www.pastayildizi.com.tr üyelik gerektirmeyen hizmetleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir, ilave servisler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.


6. Kişisel ve ticari olmayan kullanım sınırlaması 

Yapılan tüm alışverişlerin kişisel ihtiyaç amaçlıdır, alınan malın tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.


7. Ürün teslimi

Ürün teslimi esnasında Kullanıcı belirtilen adreste bulunamaz ise sipariş edilen ürünler başka bir mekana teslim edilmeyecektir. Bu durumda üye kendinin bulunmadığı bir adrese sipariş aldırdığı için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.


9. Ürün iadesi 

Ürün iadesi ile ilgili olarak ilgili Tüketici Kanunu hükümleri geçerlidir.


10.İade koşulu

Belirli baskı materyal ürünlerin kullanıcı onayı halinde basılması sonrası iade hak talebi, para iadesi ve cayma bedeli bulunmamaktadır.


11. www.pastayildizi.com.tr kayıtlarının geçerliliği 

Kullanıcı, bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda www.pastayildizi.com.tr'in defter kayıtları ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten www.pastayildizi.com.tr kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


12. Uygulanacak Hükümler Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunları (Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanun, Medeni Kanun, ve diğerleri) uygulanacaktır.


13. Yetkili mahkeme ve icra daireleri 

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Konya Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.


14. Fesih 

www.pastayildizi.com.tr dilediği zaman tek taraflı olarak bu sözleşmeyi sona erdirebilir.